Regulamin

1.0 Definicje

1.1 Kupujący: Za Kupującego uważa się każdą osobę, która złożyła zamówienie w ZeroWater-Europe i wyraziła zgodę na ogólne warunki dotyczące prawa holenderskiego i niniejszej strony internetowej.

1.2 Sprzedawca: ZeroWater-Europe jest nazwą handlową Fitplein.nl B.V.

Lokalizacja:
Herenweg 15
3602AM Maarssen
Holandia

2.0 Warunki relacji

2.1 Każdy, kto składa zamówienie w ZeroWater-Europe

3.0 Ceny

3.1 Wszystkie ceny podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT. Z wyłączeniem kosztów transportu. Ceny nie zawierają podatku VAT w przypadku ofert dla klientów biznesowych.

3.2 Oferty lub wyceny nie mają automatycznego zastosowania do przyszłych zamówień.

3.3 Wyceny dokonywane przez ZeroWater-Europe są niezobowiązujące; są one ważne przez 14 dni, w zależności od dostępności.

4.0 Anulowanie

4.1 Jeśli Kupujący anuluje zamówienie lub część zamówienia, ponosi odpowiedzialność za poniesione koszty (magazynowanie, przygotowanie, zakup dodatkowych przedmiotów, takich jak pudełka itp.)

5.0 Dostawa

5.1 ZeroWater-Europe postara się wysłać zamówienie tak szybko, jak to możliwe, pod warunkiem, że wszystkie produkty są dostępne w magazynie. W przeciwnym razie Kupujący zostanie poinformowany, kiedy może spodziewać się przesyłki.

5.2 W zależności od zamówienia możliwe jest również dokonywanie wysyłek częściowych. Wymaga to skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta.

5.3 Prosimy o sprawdzenie zamówienia natychmiast po jego dostarczeniu. Prosimy o powiadomienie nas o wszelkich problemach w ciągu 5 dni roboczych.

5.4 ZeroWater-Europe nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdarzeń pozostających poza kontrolą ZeroWater-Europe. Obejmuje to między innymi uszkodzenia podczas dostawy i wysyłki produktów.

5.5 Wszystkie wymienione czasy dostawy są jedynie orientacyjne, a zatem nie można z nich wywodzić żadnych praw, za które nadal można domagać się odszkodowania.

5.6 Częściowa dostawa nie może być powodem całkowitego anulowania całego zamówienia.

6.0 Płatności

6.1 W przypadku rezerwacji przesyłek lub działań wysyłkowych może być wymagana płatność z góry.

6.2 ZeroWater-Europe oferuje różne sposoby płatności za pośrednictwem strony internetowej, w tym między innymi iDEAL i przelew bankowy.

6.3 Płatność kwoty faktury musi nastąpić nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury (jeśli dostawa została zrealizowana na podstawie faktury).

6.4 Zastrzeżenia co do wysokości faktur nie wstrzymują obowiązku zapłaty.

6.5 Ponadto, jeśli klient nie zapłaci należnych kwot w uzgodnionym terminie, zostaną naliczone koszty upomnienia. Koszty upomnienia wynoszą €15. Jeśli Kupujący nie zapłaci należności po otrzymaniu wezwania do zapłaty, należność może zostać przekazana agencji windykacyjnej, w którym to przypadku Kupujący będzie również zobowiązany do pełnego zwrotu kosztów pozasądowych i sądowych oprócz całkowitej należnej kwoty.

6.6 Wszystkie ceny zawierają podatek od zakupu (VAT) oraz inne opłaty nałożone przez rząd.

7.0 Zachowanie własności

7.1 Dostarczone towary pozostają własnością ZeroWater-Europe do czasu uiszczenia pełnej zapłaty za towary na rzecz ZeroWater-Europe.

8.0 Wyłączenie odpowiedzialności

8.1 ZeroWater-Europe nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania sprzedanych produktów.

8.2 ZeroWater-Europe nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z transportem, utratę lub uszkodzenie spowodowane wysyłką.

8.3 W przypadku strat spowodowanych wysyłką, ZeroWater-Europe zawsze zorganizuje przeprowadzenie dochodzenia.

8.4 ZeroWater-Europe nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania ze strony Kupującego lub jego firmy.

9.0 Zawieszenie i rozwiązanie umowy

9. 1 Jeżeli Kupujący nie wywiąże się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego dla niego z niniejszej lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z ZeroWater-Europe, lub nie wywiąże się z niego w sposób prawidłowy lub terminowy, jak również w przypadku upadłości, zawieszenia płatności, zamknięcia lub likwidacji działalności gospodarczej klienta, zostanie on uznany za niewywiązującego się ze swoich zobowiązań z mocy prawa, a ZeroWater-Europe będzie uprawnione, bez konieczności zawiadomienia o niewywiązaniu się z umowy lub interwencji sądowej, do zawieszenia wykonania umowy lub rozwiązania umowy w całości lub w części, według własnego uznania, bez obowiązku wypłaty przez ZeroWater-Europe jakiegokolwiek odszkodowania lub udzielenia jakiejkolwiek gwarancji i bez uszczerbku dla przysługujących firmie praw. W takich przypadkach wszelkie roszczenia, które ZeroWater-Europe ma lub otrzyma wobec Kupującego, są natychmiast i w pełni wymagalne i płatne.

10.0 Prawo właściwe

10.1 Niniejszy Regulamin, jak również oferty i umowy, do których odnosi się on w całości lub w części, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu i holenderskiemu prawu prywatnemu międzynarodowemu.

11.0 Kontrola

11.1 ZeroWater-Europe ma prawo do sprawdzenia danych i, w razie potrzeby, do ustalenia limitu wydatków określonego przez firmę ubezpieczeniową.