Jak długo działa filtr wody ZeroWater?

Żywotność filtra można oszacować na podstawie wartości TDS wody z kranu i Twojego spożycia wody. Wartość TDS wskazuje, ile organicznych rozpuszczonych pierwiastków znajduje się w wodzie z kranu. Można ją zmierzyć za pomocą miernika TDS.

Filtr może działać dłużej, jeśli ilość rozpuszczonych substancji stałych (TDS) w wodzie jest niska.

Korzystając z poniższej tabeli, można samodzielnie oszacować, ile wody można przefiltrować za pomocą jednego filtra. Filtr należy wymienić przy wartości 006 PPM lub wyższej. Innym wskaźnikiem nasycenia filtra jest zmiana zapachu i/lub smaku przefiltrowanej wody.