Dlaczego warto filtrować wodę

Woda z kranu nie jest tak czysta, jak mogłoby się wydawać. Oto 6 powodów, dla których warto ją filtrować.

#1: PFAS/PFOS

Czym są PFAS i PFOS?

Skrót PFAS oznacza substancje poli- i perfluoroalkilowe. Jedną z tych substancji jest PFOS, czyli kwas perfluorooktanosulfonowy

PFAS to chemikalia wytwarzane przez człowieka, które są stosowane od lat 50. w wielu produktach, takich jak smary, powłoki nieprzywierające, opakowania żywności i wodoodporne tekstylia.

PFOS to PFAS stosowany głównie w lotnictwie (jest kluczowym składnikiem ognioodpornego paliwa hydraulicznego) i piankach gaśniczych.

Dlaczego PFAS znajdują się w wodzie wodociągowej?

PFAS są szeroko stosowane i nie ulegają degradacji. Kumulują się w środowisku – dlatego nazywane są “wiecznymi chemikaliami”. PFAS znajdują się w powietrzu, glebie i źródłach wody na całym świecie, a ich poziomy zostały wykryte w próbkach ścieków komunalnych i wody pitnej na całym globie.

Jak PFAS działa na zdrowie?

PFAS zostały powiązane z rakiem, problemami z tarczycą, podwyższonym poziomem cholesterolu i wadami wrodzonymi.

#2: Glifosat

Czym jest glifosat?

Glifosat jest jednym z najczęściej stosowanych herbicydów na świecie. Jest to związek fosforoorganiczny stosowany w rolnictwie do zwalczania chwastów. Odkąd został po raz pierwszy wprowadzony na rynek w 1974 r., nastąpił 100-krotny wzrost jego stosowania, głównie z powodu pojawienia się chwastów odpornych na glifosat i komercjalizacji genetycznie zmodyfikowanych upraw (takich jak soja Roundup Ready).

Dlaczego glifosat znajduje się w wodzie z kranu?

Gdy glifosat jest stosowany na uprawach, jego część przenika do gleby. Następnie przedostaje się do źródeł wód gruntowych i wód powierzchniowych z powodu erozji gleby i spływów rolniczych.

Jakie są skutki zdrowotne oddziaływania glifosatu?

Glifosat został sklasyfikowany jako “prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi” przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Badania pokazują, że glifosat jest neurotoksyczny i negatywnie wpływa na układ odpornościowy.

#3: Uran i radon

Czym jest uran?

Uran to metal występujący naturalnie w skorupie ziemskiej. Jest wykorzystywany w sektorze wojskowym do produkcji broni oraz w sektorze cywilnym do zasilania elektrowni jądrowych. Uran rozpada się na radon, radioaktywny, bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku gaz.

Dlaczego w wodzie z kranu znajduje się uran i radon?

Uran jest obecny w źródłach wód gruntowych, szczególnie tych, które mają kontakt ze skałami krystalicznymi. Tam, gdzie występuje uran, występuje też radon. Woda przechowywana w skalnych lub glebowych warstwach wodonośnych naturalnie zawiera pewną ilość uranu, który rozpada się na radon i trafia do naszej wody z kranu.

Źródła wody w pobliżu elektrowni jądrowych i laboratoriów wojskowych również mogą zostać skażone radioaktywnymi substancjami chemicznymi, w tym radonem.

Jak uran i radon oddziaływują na zdrowie?

Uran ma toksyczny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, wątrobę i układ nerwowy. Radon uszkadza płuca i jest powiązany z rakiem płuc.

#4: Chlor

Czym jest chlor?

Chlor jest substancją chemiczną używaną do produkcji wybielaczy, pestycydów, gumy i rozpuszczalników. Jest również stosowany jako środek dezynfekujący.

Dlaczego woda z kranu zawiera chlor?

W wielu krajach chlor bierze udział w procesie uzdatniania wody. Jest on dodawany do surowej wody w celu zabicia patogenów (takich jak bakterie, wirusy i pasożyty) i glonów oraz uczynienia wody bezpieczną do picia.

Jak chlor wpływa na zdrowie?

Chlor może reagować z pewnymi zanieczyszczeniami w wodzie, tworząc produkty uboczne zwane trihalometanami. Trihalometany są substancjami rakotwórczymi, a chlorowana woda wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka pęcherza moczowego.

#5: Ołów

Czym jest ołów?

Ołów jest metalem ciężkim, który był powszechnie stosowany w budownictwie i hydraulice, a także w farbach, akumulatorach, odważnikach i benzynie ołowiowej (olej napędowy zawierający ołów).

Dlaczego w wodzie pitnej znajduje się ołów?

Chociaż jego stosowanie zakazano w latach 60-tych XX wieku, pewne ilości ołowiu nadal są obecne w wodzie. Na przykład, niektóre starsze nieruchomości nadal mają ołowiane rury, a w niektórych krajach publiczne rury wodociągowe są nadal wykonane z ołowiu.

Jaki jest wpływ ołowiu na zdrowie?

Ołów jest znaną neurotoksyną. Gromadzi się w organizmie i zakłóca jego naturalne procesy, powodując problemy behawioralne, uszkodzenia mózgu i choroby układu krążenia. Jest szczególnie szkodliwy dla dzieci i kobiet w ciąży. 

#6: Inne pozostałości chemiczne (plastikowe rury, farmaceutyki, inne zanieczyszczenia)

Czym są pozostałości chemiczne i w jaki sposób trafiają do wody z kranu?

Pozostałości chemiczne to niewielkie ilości substancji chemicznych pochodzących z różnych źródeł, takich jak:

  • Materiały używane do produkcji rur do transportu wody: badania pokazują, że rury z PVC mogą wypłukiwać do wody substancje chemiczne, takie jak bisfenol A, aldehydy, węglowodory aromatyczne i terpenoidy.
  • Farmaceutyki: leki stosowane u ludzi trafiają do ścieków oraz oczyszczalni ścieków i mogą przedostawać się do gleby i wód powierzchniowych. Leki weterynaryjne i dodatki paszowe obecne w gnojowicy trafiają do gleby i wód gruntowych, z których pozyskiwana jest woda pitna.
  • Pestycydy i herbicydy: insektycydy fosforoorganiczne, takie jak chloropiryfos i diazynon, specyficzne herbicydy, takie jak alachlor i metolachlor, zostały znalezione w wodach powierzchniowych i gruntowych w całej Europie.

Jakie są skutki zdrowotne tych pozostałości chemicznych?

Chemikalia te są neurotoksyczne (chloropiryfos, diazynon) i zaburzają gospodarkę hormonalną (tworzywa sztuczne, niektóre farmaceutyki). Co niepokojące, niewiele badań dotyczyło skutków długotrwałego, przewlekłego narażenia na koktajl chemikaliów w wodzie pitnej i w naszym środowisku.

Czysta woda jest niezbędna dla zdrowia

Obecnie jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ważne jest, aby zdrowie stało się priorytetem. Woda jest jego istotną częścią. Jednym z filarów zdrowego ciała jest odpowiednie nawodnienie, a to oznacza picie od 1,5 do 2 litrów czystej wody każdego dnia.

Chociaż istnieją procesy uzdatniania wody, często nie są one w stanie zapewnić, aby woda była całkowicie wolna od szkodliwych chemikaliów. Jeśli chcesz mieć pewność, że woda, którą pijesz, jest czysta, warto rozważyć zakup wysokiej jakości filtra.

ZeroWater usuwa 99% ołowiu, PFAS, glifosatu, chloru, radonu i wiele innych substancji. Zajrzyj do naszego sklepu internetowego i zacznij oczyszczać wodę z kranu już dziś!