Ogólne Zasady i Warunki

1.0 Definicje

1.1 Kupujący zwany również Klientem: Kupujący to osoba, która składa zamówienie w ZeroWater-PL i wyraziła zgodę na ogólne warunki dotyczące prawa holenderskiego oraz tej witryny.

1.2 Sprzedający: ZeroWater-PL to nazwa handlowa Fitplein.nl B.V.

Siedziba:

Herenweg 15

3602AM Maarssen

Holandia

2.0 Nawiązanie do zasad i warunków

2.1 Każda osoba, która składa zamówienie w ZeroWater-PL.

3.0 Ceny

3.1 Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów transportu. W przypadku ofert dla klientów biznesowych ceny nie zawierają podatku VAT.

3.2 Oferty lub zapytania nie dotyczą automatycznie przyszłych zamówień.

3.3 Oferty złożone przez ZeroWater-PL nie są zobowiązujące; ważne są przez 14 dni w zależności od dostępności.

4.0 Rezygnacje

4.1 Jeśli kupujący anuluje zamówienie lub jego część, jest odpowiedzialny za poniesione koszty (przechowywanie, przygotowanie do zakupu dodatkowych artykułów takich jak pudełka itp.) oraz za wszelkie inne koszty poniesione w związku z tym zamówieniem, a także rekompensatę za utratę zysków i wszelkie inne inne szkody powstałe w wyniku rezygnacji.

5.0 Dostawa

5.1 ZeroWater-PL spróbuje wysłać Twoje zamówienie tak szybko, jak to możliwe, pod warunkiem, że wszystkie artykuły są dostępne w magazynie. W przeciwnym razie zostaniesz poinformowany o tym, kiedy możesz spodziewać się wysyłki.

5.2 W zależności od zamówienia mogą być również realizowane dostawy częściowe. W tym celu należy skontaktować się z naszym biurem obsługi.

5.3 Prosimy o niezwłoczne sprawdzenie zamówienia po dostawie. W przypadku problemów musisz nas poinformować o ich wystąpieniu w ciągu 5 dni roboczych.

5.4 ZeroWater-PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń, na które ZeroWater-PL nie ma wpływu. W tym – ale nie wyłącznie – uszkodzenia podczas dostawy i transportu produktów.

5.5 Wszystkie podane czasy dostawy nie są wiążące, a zatem nie można dochodzić żadnych praw, ani nie można dochodzić odszkodowania, jeśli produkt dojdzie z opóźneniem. Dokładamy wszelkich starań, by towar został dostarczony jak najszybciej, ale nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienie.

5.6 Częściowa dostawa nie może być powodem całkowitego anulowania całego zamówienia.

6.0 Płatności

6.1 W przypadku rezerwacji całej serii/partii produktu lub w przypadku promocji wysyłki może być wymagana płatność z góry.

6.2 ZeroWater-PL oferuje różne metody płatności za pośrednictwem strony internetowej.

6.3 Kwota faktury musi zostać zapłacona w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia (jeśli została dostarczona na konto).

6.4 Obiekcje poczynione w kierunku wysokości kwoty faktur nie zwalniają z obowiązku zapłaty.

6.5 Jeśli Kupujący nie ureguluje zaległych kwot w uzgodnionym terminie, naliczone zostaną koszty przypomnienia. Te koszty przypomnienia wynoszą 15 EUR. Jeśli kupujący nie zapłaci zaległej kwoty po zawiadomieniu o zwłoce, roszczenie może zostać przekazane agencji windykacyjnej, w którym to przypadku Kupujący będzie również zobowiązany do zapłaty pełnej rekompensaty za koszty pozasądowe i prawne, oprócz całkowitej kwoty pozostającej do spłaty.

6.6 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i inne podatki nałożone przez rząd.

7.0 Zachowanie praw własności

7.1 Dostarczone towary pozostają własnością ZeroWater-PL, dopóki nie zostaną w pełni opłacone u Sprzedawcy – ZeroWater-PL.

8.0 Odpowiedzialność

8.1 ZeroWater-PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzedawanych produktów.

8.2 ZeroWater-PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy z transportem oraz utratę lub uszkodzenie spowodowane transportem.

8.3 W przypadku straty spowodowanej transportem ZeroWater-PL zawsze przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

8.4 ZeroWater-PL nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania kupującego lub jego firmy.

9.0 Zawieszenie i rozwiązanie (umowy)

9.1 Jeżeli Kupujący nie wywiązuje się – w sposób właściwy lub terminowo – z jakichkolwiek zobowiązań, które mogą wyniknąć z tej lub innej umowy zawartej z ZeroWater-PL, a także w przypadku upadłości, zawieszenia płatności, zamknięcia lub likwidacji spółki, Klient uważany jest za niewywiązującego się ze zobowiązania, a ZeroWater-PL ma prawo – bez powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania i bez interwencji sądowej – zawiesić wykonanie umowy lub całkowicie bądź częściowo rozwiązać umowę według własnego uznania, bez konieczności zapłacenia przez ZeroWater-PL jakiejkolwiek rekompensaty lub gwarancji i bez uszczerbku dla swoich dalszych praw.

W takich przypadkach wszelkie roszczenia, które ZeroWater-PL ma lub będzie mieć względem klienta, będą natychmiastowo i w pełni słuszne.

10.0 Obowiązujące prawo

10.1 Niniejsze Zasady i Warunki, a także oferty i umowy, z którymi są całkowicie lub częściowo powiązane, podlegają wyłącznemu prawu holenderskiemu i holenderskiemu prywatnemu prawu międzynarodowemu.

11.0 Sprawdzenie

11.1 ZeroWater-PL może sprawdzić dowolne dane i ustawić dowolny limit wydatków określony przez firmę ubezpieczeniową.